Shanghai Zhu He Xiang dental Clinic
Shanghai City, Baoshan District Xingzhi Road No. 378,    上海市宝山区行知路378号
Baoshan 
66360811
He He Pet Clinic
Minhang District Xin Zhu Road No. 752 (near Wan Ding Road),    闵行区莘朱路752号(近畹町路)
Minhang 
54995004
Shen Jiang Hospital Of Shang Hai
Zha Bei District Hu Tai Road No. 1238, near Ling Shi Road,    闸北区沪太路1238号,近灵石路
Zhabei 
66398306
Shang Hai Kowloon Men’s Hospital
No.333 Changning District Zhongshan Shanghai West Road ,    上海市长宁区中山西路333号
Changning 
4000218696
Shi Jin Ming Clinic
NO. 806-916 Huangpu District Shanghai manufacturing Bureau Road,    上海市黄浦区制造局路806-916号
Huangpu 

Page 1 of 1, showing 5 records out of 5 total, starting on record 1, ending on 5