Strip (Wulumuqi Lu)
No.84 Wulumuqi Lu, near Anfu Lu,    乌鲁木齐路84号, 近安福路
Xuhui 
64151613
Strip (Wukang Lu)
Ferguson Lane, B/F, No.376 Wukang Lu, near Tai'an Lu,    武康路376号, 近泰安路
Xuhui 
5466 6155
Strip (Xinle Lu)
No.158 Xinle Lu, near Donghu Lu,    新乐路158号, 近东湖路
Xuhui 
5403 0011
Subconscious Day Spa (Fumin Lu)
No.183 Fumin Lu, near Julu Lu,    富民路183号, 近巨鹿路
Xuhui 
6415 0636
Shui Urban Spa
Ferguson Lane, 5/F, No.376 Wukang Lu, near Tai'an Lu,    武康路376号五楼, 近泰安路
Xuhui 
6126 7800
Sense of Touch Spa
Ferguson Lane, 5/F, No.376 Wukang Lu, near Tai'an Lu,    武康路376号5楼, 近泰安路
Xuhui 
6126 7800
Subconscious Day Spa (Dagu Lu)
No.458 Dagu Lu, near Shimen Er Lu,    大沽路458号, 近石门二路
Huangpu 
6327 1193

Page 1 of 1, showing 7 records out of 7 total, starting on record 1, ending on 7